CNC กดเบรก

เราควรทำอย่างไรเมื่อขนาดการดัดงอเล็กเกินไป?

การดัดด้วยแผ่นโลหะเสร็จสิ้นในเครื่องกดเบรก เมื่อคุณดัดแผ่นขนาดต่างๆ อาจจะ...

อ่านต่อไป

CNC กดเบรก

อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีการดัดและความหนาของแผ่น

รัศมีการดัดของเครื่องดัดเป็นค่าที่ต้องการในการเขียนแบบแผ่นโลหะ และยากต่อการแก้ไข...

อ่านต่อไป

CNC กดเบรก

วิธีหลีกเลี่ยงการเยื้องของแผ่นงอในระหว่างการดัด

เครื่องกดเบรกเป็นหนึ่งในอุปกรณ์โลหะแผ่นทั่วไป อย่างไรก็ตามในระหว่างกระบวนการดัด แอฟ...

อ่านต่อไป